Klubbaktiviteter:

Godt fotovinter

*

20.02.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

(Tema mnd. bilde RØD)

*

*

19.03.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

*

*

*

16.04.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

14.05.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

11.06.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1

20.08.2020 kl: 19:00

Medlemsmøte.

St. Olavsgate 1