Klubbaktiviteter:

*

Medlemsmøte.

Torsdag 18.11.2021

kl. 18:30

Julebord

Torsdag 09.12.2021

Egen informasjon kommer.

*